Vážení obchodní partneri,

     dovoľte mi predstaviť Vám súkromnú bezpečnostnú službu Abred s.r.o., ktorá vznikla najmä za účelom pomôcť chrániť Váš firemný i súkromný majetok, ako aj starať sa o Vašu osobnú bezpečnosť.

     Komplexnú bezpečnosť v súčasnej dobe už nevie zaistiť štát so svojim nemalým aparátom policajných a tajných služieb. Naša SBS Abred s.r.o. dokáže oveľa efektívnejšie poskytnúť široké spektrum služieb v podpore a ochrane záujmov svojich klientov.

     Služby v oblasti komerčnej bezpečnosti vykonáva naša firma Abred s.r.o. na základe licencií, ktoré vydalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti.

     Menom spoločnosti Abred s.r.o. Vám ďakujem za prejavenú dôveru, prajem Vám veľa úspechov vo Vašej zodpovednej práci a verím, že sa na nás budete obracať aj v ďalších otázkach súvisiacich s bezpečnostnou problematikou.

Mgr. Ján VODENSKÝ
konateľ

© 2006 Vodenský